+36 70 364 3113 (hétköznap 08:00-16:00 között)

Rendeléseidet külföldre is kiszállítjuk!

Impresszum

Impresszum
 
Cégnév: WITH LOVE Kft.
Székhely: 9330 Kapuvár, Dózsa György utca 31.
Adószám: 11801984-2-08
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: [email protected]
Telefonos elérhetőség: +36 70 364 3113
 
A tárhelyszolgáltató:
neve: 
Tárhely.eu
Székhelye: 1112 Budapest, Nagyida u. 11.
E-mail: [email protected]
 
Általános tájékoztatás
A www.myloveshop.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a WITH LOVE Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A Weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
1.   Szerzői jogok
A Weboldal tartalma, tehát a Weboldalon megjelenő képek, fotók, illusztrációk, műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, adatok, információk, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá tartoznak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, kivéve az alábbi feltételek szerinti felhasználásokat:
- a pontos www.myloveshop.hu weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással,
- kizárólag saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a Weboldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatóak, kinyomtathatóak.
2.   Védjegyek
A Weboldalon található TM, CTM vagy R megjelöléssel ellátott márkanevek és/vagy logók védjegyoltalom alatt állnak, amely védjegyek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató partnereinek a Weboldalon megjelenő védjegye(i) a partner(ek) hozzájárulásával szerepel(nek) a weboldalon. A védjegyoltalom alatt álló megjelölések felhasználására kizárólag a védjegyoltalom jogosultja adhat engedélyt, a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a védjegyeket bármilyen formában használni.
3.   A Weboldal elérése, tartalma
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve a Weboldal elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Weboldal, illetve az ott elérhető információk, illusztrációk hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
A Weboldal tartalma a Szolgáltató által létrehozott eredeti tartalmat jelenti. Előfordulhat, hogy a Weboldalon a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére, a Szolgáltató akaratától és ráhatásától függetlenül harmadik személy változtatást hoz létre, ilyen esetekre a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó előtt megjelenő megváltoztatott tartalommal kapcsolatban.
 
 
4.   Kapcsolódó weboldalak
A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más weboldalakhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó weboldalak esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó oldalakhoz a Weboldal csupán hozzáférést közvetít, a Szolgáltató nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalalak tartalmával, illetve az ott elhelyezett adatok, információk, védett tartalmak tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Weboldal kapcsolódik, vagy amelyre hivatkozik.
5.   Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata
A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja.
6.   Jogkövetkezmények
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, megindítja a jogsértéssel kapcsolatos jogi (polgári illetve büntető jogi) eljárásokat.
A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alkalmazandóak.
7.   A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása
A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát. A változtatásról minden esetben a Weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.